Iphaneli yeSenethi ivula idesika ekwi-intanethi yezikhalazo malunga neenkonzo ze-LTO 'ezicothayo, ezikhohlakeleyo'

EMANILA, ePhilippines-Ikomiti ye-Ribbon yeblue ribbon isungule idesika yezikhalazo kwi-Intanethi ngoLwesithathu kwabo banenkxalabo malunga neenkonzo ezicothayo nezikhohlakeleyo zeOfisi yezoThutho loMhlaba (LTO).

Usihlalo wephaneli, u-Sen. Richard Gordon, uthe abakhalazi bazakufuna kuphela ukugcwalisa ifom online www.lingkodgordon.com .Ngokusebenzisa idesika yethu yezikhalazo, sinethemba lokukhuthaza abantu bethu ukuba bathathe inxaxheba ngokuthi bathumele iingxaki nezikhalazo zabo. Into ekufuneka bayenzile kukugcwalisa ifom kwi-intanethi. Qiniseka ukuba izazisi zabo ziya kugcinwa ziyimfihlo, utshilo uGordon kwingxelo.

KwiiPhilippines, wongeze: Ngoku kukho indawo yokuya kubantu bakuthi abaye banoneleyo ngeenkonzo ezicothayo okanye ezikhohlakeleyo ze-LTO, ngakumbi izigidi zabantu bakwiiPhilippines abangakhange bafumane iipleyiti zezithuthuthu ukuza kuthi ga ngoku kunye nabo bangamaxhoba esithuthuthu esinganyanisekanga abathengisi.

Ideski yezikhalazo ekwi-Intanethi, ngokukaGordon, ifuna ukuqokelela idatha ngokunxulumene nophando oluqhubekayo lwekomiti eluhlaza okwesibhakabhaka yophando eqhubayo malunga nokutyhilwa kokungalunganga, ukungalunganga kunye nokunganyaniseki ekuphunyezweni koMthetho woThintelo loLwaphulo-mthetho lweZithuthuthu (uMthetho weRiphabliki onguNombolo 11235). .Lo mthetho ufuna ukukhusela nokukhusela abantu kulwaphulo-mthetho olwenziwe kusetyenziswa izithuthuthu ngokunyanzela iinombolo ezinkulu, ezinokufundeka, kunye neenombolo ezinombala ukwenzela ukuba kube lula kumangqina okuzibonela ukuba achaze inani leepleyiti ezisetyenziswa kulwaphulo-mthetho abalubonileyo.

UGordon uyigxekile kaninzi i-LTO ngenxa yokuphunyezwa kwayo kancinci komthetho, owamiselwa ngo-2019.

Sifikile nombono wokubeka indawo yezikhalazo kulandela uphando lwethu kwi-LTO yokungazalisekisi i-R.A. 11235, apho safumanisa ukungafani okujikeleze iarhente, utshilo uSenator.Ngale ndlela, sinethemba lokunceda abantu bethu ngokwenza ukuba amazwi abo aviwe. Ikomiti yethu iya kuqokelela iifom, izihlalutye kwaye ithathe amanyathelo afanelekileyo, wongeze watsho.

UGordon ngokunjalo ukhuthaze uluntu ukuba luxele izehlo nolwaphulo mthetho olubandakanya ukusetyenziswa kwezithuthi zezithuthuthu.

Kufuneka siziphelise ezi zenzo zobuqhetseba. Ukuba akukho nto siyenzayo, urhwaphilizo kurhulumente aluyi kuyeka kwaye amahlwempu aya kuhlala engenanto. Ukuba ukubulala kuya kungalawulwa, ulwaphulo-mthetho luya kuqhubeka ukugrogrisa ilizwe lethu, utshilo.

IBALI ELINXULUMENE

Zingaphezulu kwe-800K iipleyiti zesithuthuthu ezisasaziweyo, ngaphezulu kwama-400K nangoku ‘esendleleni’ - LTO

[i-atm]